GDPR

 

Zpracování osobních údajů

Správcem zpracovávaných osobních údajů je nadační fond.

 Vaše osobní údaje bez předchozího souhlasu zpracováváme za účelem:

 1. Vedení příjmů a výdajů a hospodaření, pro dodržení zákonných ustanovení o daních a účetnictví nadačního fondu.
 2. V ostatních případech jsou osobní údaje zpracovávány s předchozím výslovným Souhlasem subjektu osobních údajů, sepsaného individuálně, při jednotlivých aktivitách.

 

Příjemci osobních údajů

 1. V případě příjemce z bodu 1., jsou příjemnci věcně a místně příslušné veřejnoprávní korporace.
 2. V případech podle bodu 2., je příjemce osoba, která je uvedena v Souhlasu.

 

Doba zpracování osobních údajů 

 1. Doba zpracování osobních údajů podle bodu 1. se řídí právním řádem ČR.
 2. Doba zpracování osobních údajů podle bodu 2. se řídí lhůtou uvedenou  Souhlasu.

 

Práva subjektu osobních údajů ke zpracovávaným osobním údajům

 • požadovat přístup ke svým osobním údajům
 • požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů
 • požadovat omezení zpracování
 • požadovat výmaz osobních údajů (nelze vymazat osobní údaj v době, kdy podléhá zpracování podle zákonné povinnosti)
 • podat stížnost u dozorového úřadu, v České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz
 • vznést námitku proti zpracování

 

Technické upozornění: účet číslo 121121124/5500, vedený u Raiffeisen bank, je účet otevřený – výpisy tohoto účtu jsou veřejně dostupné.