Dary a náhradní plnění 

Dary

Pro fyzické osoby jsou podmínky odečtu darů od základu daně stanoveny v § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.).

  • úhrnná hodnota darů přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1.000 Kč,
  • nejvýše lze odečíst 10 % ze základu daně.

Podmínky pro uplatnění daru u právnických osob jako odčitatelné položky od základu daně upravuje § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů.

U právnických osob jde tedy o tyto podmínky:

  • hodnota jednotlivého daru činí minimálně 2.000 Kč,
  • nejvýše lze odečíst 5 % ze základu daně sníženého podle § 34 (tedy např. již snížený o daňovou ztrátu z předchozích let, nebo o výdaje na výzkum a vývoj),
  • pokud se poskytne dar středním školám a vyšším středním školám na pořízení materiálu nebo zařízení nebo opravy a modernizaci zařízení využívaných pro praktické vyučování, nebo vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, lze základ daně snížit nejvýše o dalších 5 %,
  • odpočet nemohou uplatnit neziskové organizace, které by dar poskytovaly někomu jinému (většinou je však přijímají).

Získejte nárok na odpočet ze základu daně

Splňte si svou zákonnou povinnost

Náhradní plnění

Zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je podle § 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti uložena povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4% povinného podílu na celkovém počtu jejich zaměstnanců.

Kontaktujte nás